Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Urzędów i Miasta Urzędów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie.

Data ogłoszenia
2021-11-09
Termin składania ofert
2021-12-06 10:00
Treść

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia dostępne są na Platformie Zakupowej e-Zamawiający pod adresem:

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

Wykonawcy celem skorzystania z platformy winni z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na Platformie pod adresem:

https://oneplace.marketplanet.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawcy mogą się skontaktować z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego, który udzieli informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy - pod nr tel. +48 22 25 72 223, infolinia dostępna w dni robocze w godz. 9.00-17.00 lub e-mailem oneplace@marketplanet.pl.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Alicja Kozikdodano do BIP dnia 22-11-2021 14:32:12