Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Poprawa przejezdności i modernizacja dróg gminnych w Gminie Urzędów

Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert
2022-06-29 10:00
Treść

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumnety zamowienia dostępne są na platfromie zakupowej e-Zamawiajacy pod adresem:

https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl

Wykonawcy celem skorzysania z platformy winni z odpwoiednim wyprzedzeniem załozyć darmowe konto na platformie pod adresem:

https://oneplace.marketplanet.pl

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Wnukdodano do BIP dnia 17-06-2022 07:13:17