Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Opracowanie Programu zagospodarowania i udostępnienia obiektu zabytkowego - Grodziska wczesnośredniowiecznego w m. Leszczyna gm. Urzędów objętego ochroną konserwatorską (wpis do rej. zabytków woj. lubelskiego pod nr C/10) dla celów turystycznych z uwzględnieniem ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz zabezpieczeń obiektu przez postępującymi procesami erozji naturalnej

Data ogłoszenia
2022-02-22
Termin składania ofert
2022-03-31 14:00
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Wnukdodano do BIP dnia 22-02-2022 13:57:30