Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Ubezpieczenia zarządzania i administrowania majątkiem Gminy Urzędów w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert
2022-03-16 10:00
Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Wnukdodano do BIP dnia 07-03-2022 10:14:05