Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Znak
BP.6720.2.2021
Data utworzenia
2022-08-11
Obowiązujący
2022-08-11 - 2022-09-30
Plik
pdf 440 KB pobrano: 54 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wnuk Małgorzata
Dodano do BIP dnia: 2022-08-11 10:08:40