Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Sekretarz Gminy

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Wiesława Ciupak Stanowisko:Sekretarz gminy
Telefon:(81) 82-25-009
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 6A

tel: (0-81) 82-25-009, fax: (81)-8225150

e-mail: gmina@urzedow.pl


Obowiązki:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
7) nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
9) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta,
10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Ogólno – Organizacyjnych, Działalności i Inicjatyw Gospodarczych, Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz spraw z zakresu kancelarii tajnej,
11) pełnienie funkcji pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych,
12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

122 1
Wiesława Ciupak Stanowisko:Sekretarz gminy
Telefon:(81) 82-25-009
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 6A

tel: (0-81) 82-25-009, fax: (81)-8225150

e-mail: gmina@urzedow.pl


Obowiązki:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
4) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
6) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
7) nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Gminy,
8) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
9) wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta,
10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu Ogólno – Organizacyjnych, Działalności i Inicjatyw Gospodarczych, Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz spraw z zakresu kancelarii tajnej,
11) pełnienie funkcji pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych,
12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

123 2