Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Szkoła Podstawowa w Bobach-Kolonii
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2016 r. w związku z przejściem na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem stosunku pracy.
Stanowisko pracownika - zastępca kierownika
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składana z okazji przejścia na emeryturę z dniem 31.08.2019r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 10 sierpnia 2016 r. w związku z objęciem stanowiska kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie
Szkoła Podstawowa w Leszczynie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2016 r. w związku z zakończeniem działalności SP w Leszczynie.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01 września 2022r. w związku z objęciem funkcji dyrektora SP w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2022r. w związku z zakończeniem funkcji p.o. dyrektora SP w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01 września 2020r. w związku z rozpoczęciem okresu pełnienia funkcji kierowniczej w SP Moniaki
Ośrodek Kultury w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2022r. w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane z okazji objęcia z dniem 01.09.2019r funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Przedszkole Publiczne w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składne z okazji przejścia na emeryturę z dniem 29.08.2019r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Korekta oświadczenia składanego na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Szkoła Podstawowa w Moniakach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 czerwca 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 01 września 2023r. w związku z objęciem funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowi
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01 września 2023r. w związku z objęciem funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2023r. w związku z zakończeniem funkcji dyrektora (po) Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01 września 2022r. w związku z objęciem funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.- korekta
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 01 września 2020r. w związku z rozpoczęciem okresu pełnienia funkcji kierowniczej w SPZOZ w Urzędowie
Szkoła Postawowa w Skorczycach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2022r. w związku z objęciem funkcji dyrektora SP w Skorczycach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2022r. w związku z zakończeniem funkcji p.o. dyrektora SP w Skorczycach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 02 września 2020r. w związku z rozpoczęciem okresu pełnienia funkcji kierowniczej w SP Skorczyce
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 sierpnia 2020r. w związku z zakończeniem okresu pełnienia funkcji kierowniczej w SP Skorczyce
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół w Skorczycach
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 11 lipca 2016 r. w związku z przejściem na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
Oświadczenie składane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 30.09.2020
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Szkoła Podstawowa w Bobach-Kolonii
Korekta nr 2 oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2023r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 26 września 2016 r. w związku z objęciem stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii
Przedszkole Publiczne w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe z okazji rozpoczęcia w dniu 01.09.2019r funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe z okazji zakończenia w dniu 31.08.2019r funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe z okazji rozpoczęcia w dniu 30.08.2019r funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Urzędowie
Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 21 października 2021 r. w związku z objęciem stanowiska kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów