Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Agnieszka Zofia Wołoszyn Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego Komisji
826 2
Andrzej Milczach Stanowisko:Przewodniczący Komisji
826 5
Marcin Gil Stanowisko:Członek
826 9
Monika Anna Jastrzębska Stanowisko:Członek
826 10
Wiesław Andrzej Zając Stanowisko:Członek
826 13