Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krzysztof Dziurda Stanowisko:Członek
122 1
Małgorzata Słowik Stanowisko:Przewodniczący Komisji
123 2
Tadeusz Dziurda Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Obowiązki:Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
122 3
Artur Szempliński Stanowisko:Z-ca przewodniczącego
123 4
Otylia Gałat Stanowisko:Członek
122 5
Elżbieta Bartoszek Stanowisko:członek
123 6
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
123 7
Adam Michalski Stanowisko:Członek
122 8
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:członek
123 9
Małgorzata Słowik Stanowisko:Przewodniczący Komisji
122 10
Małgorzata Słowik Stanowisko:Przewodniczący Komisji
124 11
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 12
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko:członek
124 13
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko:członek
124 14
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:członek
124 15