Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krzysztof Dziurda Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 1
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja V [2006-2010] 2
Tadeusz Dziurda Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Obowiązki: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
kadencja IV [2002-2006] 3
Artur Szempliński Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
kadencja V [2006-2010] 4
Otylia Gałat Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 5
Elżbieta Bartoszek Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 6
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja V [2006-2010] 7
Adam Michalski Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 8
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 9
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja IV [2002-2006] 10
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja VI [2010-2014] 11
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja VI [2010-2014] 12
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 13
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 14
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 15