Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krzysztof Dziurda Stanowisko: Członek
122 1
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
123 2
Tadeusz Dziurda Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Obowiązki: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
122 3
Artur Szempliński Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
123 4
Otylia Gałat Stanowisko: Członek
122 5
Elżbieta Bartoszek Stanowisko: członek
123 6
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
123 7
Adam Michalski Stanowisko: Członek
122 8
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: członek
123 9
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
122 10
Małgorzata Słowik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
124 11
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 12
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko: członek
124 13
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: członek
124 14
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: członek
124 15