Komisja Gospodarczo – Budżetowa

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 1
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Przewodniczący
kadencja V [2006-2010] 2
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja IV [2002-2006] 3
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
kadencja V [2006-2010] 4
Stefan Cielma Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 5
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 6
Marek Jan Przywara Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 7
Adam Michalski Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 8
Marek Jan Przywara Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Godziny przyjęć: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy
kadencja IV [2002-2006] 9
Elżbieta Bartoszek Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 10
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 12
Marek Jan Przywara Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 13
Julian Łaciński Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja VI [2010-2014] 14
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 15
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja VI [2010-2014] 16