Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko:Członek
122 1
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko:Przewodniczący
123 2
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
122 3
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:Z-ca przewodniczącego
123 4
Stefan Cielma Stanowisko:członek
123 5
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko:Członek
122 6
Marek Jan Przywara Stanowisko:członek
123 7
Adam Michalski Stanowisko:Członek
122 8
Marek Jan Przywara Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Godziny przyjęć:Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy
122 9
Elżbieta Bartoszek Stanowisko:członek
123 10
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:członek
124 12
Marek Jan Przywara Stanowisko:członek
124 13
Julian Łaciński Stanowisko:Przewodniczący Komisji
124 14
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko:członek
124 15
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 16