Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Gospodarczo – Budżetowa

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko: Członek
122 1
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Przewodniczący
123 2
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
122 3
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
123 4
Stefan Cielma Stanowisko: członek
123 5
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: Członek
122 6
Marek Jan Przywara Stanowisko: członek
123 7
Adam Michalski Stanowisko: Członek
122 8
Marek Jan Przywara Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Godziny przyjęć: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy
122 9
Elżbieta Bartoszek Stanowisko: członek
123 10
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: członek
124 12
Marek Jan Przywara Stanowisko: członek
124 13
Julian Łaciński Stanowisko: Przewodniczący Komisji
124 14
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko: członek
124 15
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 16