Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Władze Gminy
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2022r.
Referat Podatków
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Stanowisko pracownika - inspektor ds. podatkowych
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Urzędów
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Referat Finansowo-Podatkowy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Władze Gminy
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2023r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego w związku z zakończeniem stosunku pracy.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego w związku z rozpoczęciem stosunku pracy.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem stosunku pracy.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem stosunku pracy.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na rozpoczęcie VIII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie - za rok 2017
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza Gminy.
Referat Podatków
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Urzędów
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Referat Finansowo-Podatkowy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Opis: Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozpoczęciem stosunku pracy.
Oświadczenie majątkowe składane w związku z zakończeniem stosunku pracy.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Urzędów
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Referat Finansowo-Podatkowy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 3 marca 2014 r.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na rozpoczęcie VIII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie - za rok 2017
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2023r.
Inspektor ds. budownictwa
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na dzień 30 kwietnia 2022r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2022r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2021r.
Oświadczenie majątkowe składane z okazji objęcia stanowiska kierowniczego.
Władze Gminy
Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie VII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe składane na rozpoczęcie VII kadencji Rady Gminy w Urzędowie - za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie VI kadencji Rady Gminy w Urzędowie.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Urząd Miejski w Urzędowie
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.