Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Małgorzata Zielińska
Telefon
081-8227680
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2020r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2018 r
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2016 r.