Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

122 1
Marek Jan Przywara Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

123 2
Agnieszka Zofia Wołoszyn Stanowisko:radna Rady Miejskiej w Urzędowie
826 2
Małgorzata Słowik Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

123 3
Zbigniew Czerwiński 122 4
Henryk Wilczopolski Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
826 4
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Urzędowie
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

123 5
Andrzej Milczach Stanowisko:radny Rady Miejskiej w Urzędowie
826 5
Krzysztof Dziurda Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy
122 6
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko:radny Rady Miejskiej w Urzędowie
826 6
Karol Piotr Gajewski Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
826 6
Stefan Cielma Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

123 7
Beata Płecha Stanowisko:radna Rady Miejskiej w Urzędowie
826 7
Tadeusz Dziurda 122 8
Tadeusz Dziurda Stanowisko:członek
123 9
Marcin Gil Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
826 9
Otylia Gałat 122 10
Monika Anna Jastrzębska Stanowisko:radna Rady Miejskiej w Urzędowie
826 10
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

122 11
Marek Wojtaszek Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
826 11
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

123 12
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

123 13
Wiesław Andrzej Zając Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
826 13
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

122 14
Julian Łaciński Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

123 15
Adam Michalski 122 16
Grzegorz Naborczyk 122 17
Elżbieta Bartoszek Stanowisko:członek
123 18
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

123 19
Julian Łaciński Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

122 20
Paweł Kargulewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

123 21
Marek Jan Przywara Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

122 22
Małgorzata Słowik Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

122 23
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

123 24
Arkadiusz Solis 122 25
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

123 26
Antoni Sochal Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy
122 27
Artur Szempliński Stanowisko:członek
123 28
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Urzędowie
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

122 29
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej

123 30
Marek Jan Przywara Stanowisko:Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

124 31
Małgorzata Słowik Stanowisko:Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

124 32
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

124 33
Stefan Cielma Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

124 35
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

124 36
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

124 37
Paweł Kargulewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

124 38
Julian Łaciński Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

124 39
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej

124 40
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

124 41
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

124 42
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

Członek Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

124 43
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

124 44
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

124 45
Tomasz Mazik Stanowisko:Członek Rady Gminy Urzędów
124 46
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:przewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Miejskiej - pokój nr 1

ul. Rynek 12

Godziny przyjeć - piątek 12:00 - 15:00


514 49
Beata Płecha Stanowisko:radna Rady Miejskiej w Urzędowie
514 50
Marcin Gil Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
514 53
Tomasz Mazik Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
514 55
Andrzej Milczach Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
514 56
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
514 57
Jerzy Józef Kazula Stanowisko:radny Radny Miejskiej w Urzędowie
514 58
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko:Przewodniczący Rady
826 59
Grzegorz Jerzy Chudzicki Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady
826 60
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:radny Rady Miejskiej w Urzędowie
826 65
Tomasz Mazik Stanowisko:radny Rady Miejskiej w Urzędowie
826 66
Jerzy Józef Kazula Stanowisko:Radny Rady Miejskiej w Urzędowie
Godziny przyjęć:

Postanowienie Nr 23/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Urzędowie.  


826 67