Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

kadencja IV [2002-2006] 1
Marek Jan Przywara Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

kadencja V [2006-2010] 2
Małgorzata Słowik Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja V [2006-2010] 3
Zbigniew Czerwiński kadencja IV [2002-2006] 4
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Urzędowie
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

kadencja V [2006-2010] 5
Krzysztof Dziurda Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
kadencja IV [2002-2006] 6
Stefan Cielma Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

kadencja V [2006-2010] 7
Tadeusz Dziurda kadencja IV [2002-2006] 8
Tadeusz Dziurda Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 9
Otylia Gałat kadencja IV [2002-2006] 10
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja IV [2002-2006] 11
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja V [2006-2010] 12
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja V [2006-2010] 13
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja IV [2002-2006] 14
Julian Łaciński Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

kadencja V [2006-2010] 15
Adam Michalski kadencja IV [2002-2006] 16
Grzegorz Naborczyk kadencja IV [2002-2006] 17
Elżbieta Bartoszek Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 18
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja V [2006-2010] 19
Julian Łaciński Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

kadencja IV [2002-2006] 20
Paweł Kargulewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja V [2006-2010] 21
Marek Jan Przywara Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

kadencja IV [2002-2006] 22
Małgorzata Słowik Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja IV [2002-2006] 23
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja V [2006-2010] 24
Arkadiusz Solis kadencja IV [2002-2006] 25
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja V [2006-2010] 26
Antoni Sochal Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja IV [2002-2006] 27
Artur Szempliński Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 28
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Urzędowie
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

kadencja IV [2002-2006] 29
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej

kadencja V [2006-2010] 30
Marek Jan Przywara Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy;
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Gminy - pokój nr 3;

Godziny przyjęć - piątek 12:00 - 15:00;


Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo - Budżetowej

kadencja VI [2010-2014] 31
Małgorzata Słowik Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja VI [2010-2014] 32
Andrzej Marcin Rolla Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja VI [2010-2014] 33
Stefan Cielma Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

kadencja VI [2010-2014] 35
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja VI [2010-2014] 36
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja VI [2010-2014] 37
Paweł Kargulewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja VI [2010-2014] 38
Julian Łaciński Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska;

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Budżetowej

kadencja VI [2010-2014] 39
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej

kadencja VI [2010-2014] 40
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja VI [2010-2014] 41
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja VI [2010-2014] 42
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

Członek Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

kadencja VI [2010-2014] 43
Elżbieta Maria Dziurda Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Członek Komisji Gospodarczo-Budżetowej;

Członek Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej

kadencja VI [2010-2014] 44
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
Obowiązki:

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczo - Budżetowej;

Członek Komisji Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

kadencja VI [2010-2014] 45
Tomasz Mazik Stanowisko: Członek Rady Gminy Urzędów
kadencja VI [2010-2014] 46
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: przewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie
Godziny przyjęć:

Biuro Rady Miejskiej - pokój nr 1

ul. Rynek 12

Godziny przyjeć - piątek 12:00 - 15:00


kadencja VII [2014-2018] 49
Beata Płecha Stanowisko: radna Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 50
Marcin Gil Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 53
Tomasz Mazik Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 55
Andrzej Milczach Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 56
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 57
Jerzy Józef Kazula Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VII [2014-2018] 58
Kazimierz Wiesław Jagiełło Stanowisko: Przewodniczący Rady
kadencja VIII [2018-2023] 59
Grzegorz Jerzy Chudzicki Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
kadencja VIII [2018-2023] 60
Marcin Gil Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 61
Karol Piotr Gajewski Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 62
Monika Anna Jastrzębska Stanowisko: radna Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 63
Jerzy Józef Kazula Stanowisko: radny Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 64
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: radny Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 65
Tomasz Mazik Stanowisko: radny Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 66
Andrzej Milczach Stanowisko: radny Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 67
Beata Płecha Stanowisko: radna Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 68
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: radny Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 69
Henryk Wilczopolski Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 70
Marek Wojtaszek Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 71
Agnieszka Zofia Wołoszyn Stanowisko: radna Rady Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 72
Wiesław Andrzej Zając Stanowisko: radny Radny Miejskiej w Urzędowie
kadencja VIII [2018-2023] 73