Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Maria Bieniecka Stanowisko:skarbnik gminy
Telefon:(0-81) 82-25-824
Email:
Obowiązki:1) opracowywanie projektu budżetu Gminy, 2) nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy, 3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, 4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy, 5) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu. 6) wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w zakresie rachunkowości, 7) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych. 8) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia Gminy. 9) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach. 10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowo – Podatkowym, którego jest kierownikiem
122 1
Irena Kłak Stanowisko:Skarbnik gminy
Telefon:081-prefix-8225054
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 9

tel: (0-81) 82-25-054, fax: (81)-8225150
Obowiązki:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy,

2) nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

5) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

6) wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w zakresie rachunkowości,

7) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych.

8) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia Gminy.

9) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach.

10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowo – Podatkowym, którego jest kierownikiem

123 2
Irena Kłak Stanowisko:Skarbnik Gminy
Telefon:081-prefix-8225054
Email:
Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 9

tel: (0-81) 82-25-054, fax: (81)-8225150


Obowiązki:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy,

2) nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

5) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu.

6) wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w zakresie rachunkowości,

7) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych.

8) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia Gminy.

9) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach.

10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowo – Podatkowym, którego jest kierownikiem

124 3
Irena Kłak Telefon:081-prefix-8225054
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

pn – pt: 7.30 – 15.30

pokój nr 9

tel: (0-81) 82-25-054, fax: (81)-8225150


Obowiązki:

Obowiązki:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej,

2) nadzorowanie i kontrola realizacji  budżetu gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

4) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji burmistrzowi i radzie,

5) opracowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie i opiniowanie aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

6) wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w zakresie rachunkowości,

7) kontrolowanie jednostek i zakładów budżetowych w zakresie wykonywania budżetu,

8) właściwe prowadzenie księgowości i ewidencji mienia gminy,

9) nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji i jej rozliczeniem,

10) dysponowanie środkami pieniężnymi gminy i realizowanie zobowiązań,

11) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza,

13) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansów, którego jest kierownikiem.

514 4
Irena Kłak Stanowisko:skarbnik
Telefon:081-prefix-8225054
Email:
826 5