Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Stefan Cielma Stanowisko: Członek
122 1
Julian Łaciński Stanowisko: Przewodniczącego Komisji
123 2
Paweł Kargulewicz Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
123 3
Zbigniew Czerwiński Stanowisko: Członek
122 4
Stefan Cielma Stanowisko: członek
Godziny przyjęć: Zgodnie z uchwałą nr III-30/2006 Rady Gminy Urzędów z dnia 28.12.2006r
123 5
Grzegorz Naborczyk Stanowisko: Członek
122 6
Julian Łaciński Stanowisko: Przewodniczącego Komisji
122 7
Wiesław Mirosław Grzebulski Stanowisko: członek
123 8
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: członek
123 9
Arkadiusz Solis Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Obowiązki: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
122 10
Paweł Kargulewicz Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
124 11
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko: członek
124 12
Stefan Cielma Stanowisko: członek
124 13
Małgorzata Słowik Stanowisko: członek
124 14
Julian Łaciński Stanowisko: Przewodniczącego Komisji
124 15