Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko:Przewodniczacy Komisji
123 1
Zbigniew Czerwiński Stanowisko:Członek
122 2
Otylia Gałat Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
122 3
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko:Z-ca przewodniczącego
123 4
Małgorzata Słowik Stanowisko:członek
123 5
Marek Jan Przywara Stanowisko:Członek
122 6
Antoni Sochal Stanowisko:Członek
122 7
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko:członek
123 8
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko:Przewodniczący Komisji
Obowiązki:Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
122 9
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko:Przewodniczacy Komisji
124 10
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 12
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko:członek
124 13
Stefan Cielma Stanowisko:członek
124 14
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko:członek
124 15