Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Przewodniczacy Komisji
kadencja V [2006-2010] 1
Zbigniew Czerwiński Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 2
Otylia Gałat Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja IV [2002-2006] 3
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
kadencja V [2006-2010] 4
Małgorzata Słowik Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 5
Marek Jan Przywara Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 6
Antoni Sochal Stanowisko: Członek
kadencja IV [2002-2006] 7
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: członek
kadencja V [2006-2010] 8
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Obowiązki: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
kadencja IV [2002-2006] 9
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Przewodniczacy Komisji
kadencja VI [2010-2014] 10
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja VI [2010-2014] 12
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 13
Stefan Cielma Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 14
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: członek
kadencja VI [2010-2014] 15