Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Przewodniczacy Komisji
123 1
Zbigniew Czerwiński Stanowisko: Członek
122 2
Otylia Gałat Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
122 3
Zbigniew Adam Markiewicz Stanowisko: Z-ca przewodniczącego
123 4
Małgorzata Słowik Stanowisko: członek
123 5
Marek Jan Przywara Stanowisko: Członek
122 6
Antoni Sochal Stanowisko: Członek
122 7
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: członek
123 8
Krzysztof Jerzy Witek Stanowisko: Przewodniczący Komisji
Obowiązki: Przedmiot działalności: Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie wykonania budżetu gminy oraz rozpatrywanie innych spraw wynikających z zakresu rzeczowego działania komisji kierowanych pod obrady Rady Gminy.
122 9
Janusz Lucjan Mazurkiewicz Stanowisko: Przewodniczacy Komisji
124 10
Dariusz Michał Wołoszyn Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
124 12
Mirosław Jerzy Węcławski Stanowisko: członek
124 13
Stefan Cielma Stanowisko: członek
124 14
Andrzej Tadeusz Rolla Stanowisko: członek
124 15