Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Agnieszka Machaj
Telefon
81-8227681
Stanowiska
inspektor ds. oświaty i zdrowia
Godziny przyjęć:

7.30 - 15.30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek

8.00 - 16.00 wtorek

pokój nr 2 (ul. Rynek 12)

tel. 81-8253227

Obowiązki:

- sprawy z zakresu ochrony dóbr kultury, grobów i cmentarzy wojennych;
- sprawy z zakresu oświaty, zdrowia, kultury, sztuki i turystyki;
- promocja gminy;
- współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organizacja i nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;

- przyjmowanie zawiadomień o organiozowaniu na terenie gminy imprez artystycznych i rozrywkowych;

-udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek;
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń kart drogowych pojazdów służbowych, rejestru zleceń i rozliczeń wynajmu samochodów.