Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Urzędowie

Logo - Urząd Miejski w Urzędowie

Prace konserwatorskie Pomnika Orląt Lwowskich w Urzędowie

Data ogłoszenia
2022-05-19
Termin składania ofert
2022-05-30 14:00
Załączniki
Wybrana oferta
Joanna Mac Konserwacja Dzieł Sztuki ul. Olszewskiego 2B/120, 32-600 Oświęcim
Uzasadnienie wyboru
W/w oferta spełnia warunki udziału i wymagania określone przez Zamawiającego.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Wnukdodano do BIP dnia 19-05-2022 07:43:51